Slik: Minimer lukkerlag

Anonim

Ingen liker uklare bilder, men sjansene er at hvis du bruker et poeng og et digitalt kamera, har du tatt del av uønskede uskarpe bilder. Så hvorfor er dette så vanlig selv om du har kjøpt et nytt kamera? Som beskrevet i NY Times, er det nesten umulig å få en nøyaktig beskrivelse av et kameraes lukkerlag (tiden mellom å trykke på knappen til når bildet faktisk er lagret). Siden det ikke finnes et standardisert mål for lukkertid, kan det ikke gjøres å sammenligne en produsent til det neste. Så er det en enkel måte å minimere lukkerlag?

Kort sagt, ikke akkurat, men det finnes teknikker du kan bruke når du prøver å fange raske actionbilder. Ved å trykke utløserknappen halvveis vil kameraet fokuseres på objektet av interesse. Siden fokuseringstrinnet allerede er fullført på dette punktet, vil trykke på lukkerknappen resten av veien resultere i en mye raskere behandling og lagring av bildet. Alternativt kan du bruke en rask serie bilder ved å bruke kamerabristingsmodusen. Selv om mer av et gjettespill enn en ekte fotografisk teknikk, hvis du starter skuesekvensen i forkant av det du forventer å fange, er det sannsynlig at en av skuddene vil være det du vil.

Les hele artikkelen her.