Murco Recycling, Inc.

Anonim

Murco Recycling sprer ordet på lokale nedrivningsauksjoner. Vi håpet å gjøre det til en forrige uke og få en førstehånds konto å dele, men vi må prøve en annen gang. Opplevelsen virker fascinerende: en auksjonsplass for alle inventar, apparater og byggematerialer som du kan trekke fra et hjem før riving.

Som alle auksjoner er det viktig å vite hva du får inn før arrangementet - les spesifikk informasjon om Murco-auksjoner her.

Alle kommende auksjoner er listet ukentlig, og den neste skjer denne lørdag, 3. november i Hinsdale.

Bla gjennom nettstedet, se hva Murco Recycling handler om, og vær sikker på å rapportere tilbake hvis du gjør det til en auksjon. Vi vil gjerne høre om det!

Mer Murco på AT her.